Opdateringer

1.9.6.15 - 10. juni 2024 (Ændringer og ny funktionalitet)

System/Generelt: • Opdateret kodebase til at afhænge af nyeste major-version. Flere usynlige ændringer vil skulle implementeres før at hele kodebasen implementere alle ændringer fra Microsoft, hvilket vil ske over den/de næste version(er). • Opdateret felttitler, rettighedssæt, oversættelser mv. Ændringer vedr. standard Ejendomsadministrator-rollecenter: • Ny Aktivitetsgruppe for ejendomsadministratorer: De gamle kø-indikatorer på aktivitetsgruppen tilhørende rollecenteret har over tid fået der...

1.9.6.9 - 20. april 2024 (Ændringer, Rettelser og ny funktionalitet)

Men denne opdatering bliver det nu muligt at danne bilag til omkostningsbestemte (OMK) lejereguleringer. Generelle ændringer eller tilføjelser: • Opdateret rettighedssæt med nye objekter for tidligere versioner. • Opdateret enkelte tekster (captions) på engelsk og dansk • Opdateret den maksimale længde af en værdi fra 100 til 200. Ny funktionalitet - specielt omkring reguleringer: • Ny reguleringsteknik: SET. Denne simple teknik kan bruges i reguleringstyper til blot at sætte beløbet for en yd...

1.9.6.4 - 6. marts 2024 (Rettelser og ny funktionalitet)

Ny funktionalitet: • Implementeret nyt mini-modul: Finansnavneområder og aliasser. Dette giver mulighed for at oprette et Navneområde hvori finanskonti kan gives et alias. Så en finanskonto der bruges et samme funktion kan gives et navn for forskellige sammenhænge, eksempelvis kreditforeningslån hørende til forskellige ejendomme. Disse aliasser vises i kontoplanen, oversigtsbilledet, finanskladden og nogle rapporter. Selve funktionaliteten skal slås til i Ejendomsopsætningen. Der er offentliggjo...

1.9.5.45 - 5. januar 2024 (Ny funktionalitet og fejlrettelser)

Ny funktionalitet • Tilføjet ekstra funktionalitet til administreret sessioner. • Tilføjet mulighed for at masse-slette kundeinformationer fra oversigtsbillede. Marker på listen hvilke der skal slettes og tryk på knappen under menuen Handlinger. Vær sikker på at korrekte poster er markeret da handlinger IKKE kan annulleres. Fejlrettelser • Rettelse af reguleringsudskrift hvor beløb med forudbetalt leje blev vist med beløb fra depositum. Få opdateringen Læs om i vores faq (https://dynamicsp...

1.9.5.20 - 26. oktober 2023 (Ny funktionalitet)

Vedr. Lejere: • Nyt telefonnr. 2-felt og felter til telefonnr.-beskrivelser. Flere kunder har været frustreret over Microsofts regler for validering af telefonnumre, som vi har været nødsaget til også at implementere. Vi har derfor forsøgt at imødekomme ønsket om mere information til telefonnumre ved at tilføjet et nyt felt til at beskrive hvad der står i telefonnr.-feltet samt et ekstra telefonnr. 2-felt (også med et beskrivelsesfelt), for at skrive flere telefonnumre. Vi skal i øvrigt beklage...

Ændringer fra og med version 1.9.5.14 - 09. oktober 2023 (Ny funktionalitet og fejlrettelser)

Rettelser af fejl: • Fejl hvor halve måneder af depositum/forudbetalt leje ikke kunne håndteres af Ydelsesafstemning er rettet. Rapporten kan nu håndtere et decimal antal for antal måneder. • Nye tjek til formater på felterne e-mailadresse, telefonnr., faxnr., osv. på lejere. Microsoft har introduceret nogle tjek af formater i standardtabeller, som derfor også er blevet implementeret i ejendomsløsningen. Det betyder at værdierne i de førnævnte felter skal overholde formatet for hvad der indsk...

1.9.5.9 - 18. september 2023 (Fejlrettelse)

Fejlrettelse: Når en rate fremme i tiden blev markeret som opkrævet, og de forinden kommende rater ikke var blevet slettet, gav synkronisering af rater i visse tilfælde en fejl. Dette er nu rettet. Specielt brugbart når lejemålet ligger fremme i tid og lejer betaler lejen, depositum og/eller forudbetalt leje ved lejekontraktens underskrift. Få opdateringen Læs om i vores faq (https://dynamicsproperty.ladesk.com/935945-Hvordan-installerer-jeg-en-opdatering-til-Dynamics-Property), hvorda...

1.9.5.7 - 14. september 2023 (Ny funktionalitet og fejlrettelser)

Ny funktionalitet Generelt: - Flere rapporter indsat i menuen og på rollecenteret, samt små rettelser til menupunkter i rollecenter. - Ny funktionalitet til at opdatere kontakt-oplysninger. Hvis en kontakt er oprettet til en debitor og debitoren er knyttet til lejeren og lejeren er sat til "Lejer er debitor", så vil ændringer på lejeren overføres til debitoren og blive ført til kontakten. Denne funktionalitet cil minimere antallet af advarsler når man danner bilag til en opkrævning, hvis...

1.9.4.22 - 31. juli 2023 (Ny funktionalitet og fejlrettelser)

Ny funktionalitet - Nyt felt på kladdeoversigten til at vise antallet af linjer i kladden. Betalingsservice - Nyt felt på kundeinformationskortet (Gammelt Nets kundenr.) til angivelse af gammelt nummer hos BS. Denne information vil kunne bruges ved omdøbning af kundenumre hos BS i en 0605-fil (ny funktionalitet på vej). Vigtigt omkring efterfølgende punkt. Denne indstilling SKAL passe med hvad der er specificeret hos BS. !! (Også, for avanceret brug og fejlfinding). Som standa...

1.9.4.19 - 8. juli 2023 (Ny funktionalitet og fejlrettelser)

Ny funktionalitet • Nye beløbsfelter til lejere: Forf. debitorbeløb. Feltet viser det forfaldne beløb på lejerens debitor. Beløbet er IKKE specifikt for lejeren, hvis debitoren sku være delt imellem (brugt på) flere lejere. Endvidere er felterne Debitorsaldo (RV) og Forf. debitorbeløb (RV) er også tilføjet. • Nye beløbsfelter på lejeroversigten: De nye lejerfelter er tilføjet oversigten og har samme drilldown-funktionalitet som på debitoroversigten. Endvidere er vises kun (RV)-felterne som sta...

1.9.4.16 - 14. Maj 2023 (Ny funktionalitet og fejlrettelser)

Fejlrettelser • Fjernet fejl der opstod ved påsættelse af sagsopgavenr. på købsfakturaer • Vedr. Nets er der tilføjet kodet der kan ophæve udligninger af en betaling som kommer efter en faktura pga. en tilbagebetaling der ligger før den originale betaling. Koden betyder også, at når en tilbagebetaling af en anden betaling ligger før den originale betaling, vil tilbagebetalingen bogføres på samme dag som den originale betaling, hvilket vil sige, at de ikke har samme dato i banken. Det er nødven...

1.9.4.12 - 20. marts 2023 (Ny funktionalitet)

1. Ny funktionalitet Rapporten "opkrævningsparat" er blevet opdateret, så den afdækker flere fejltilstande i opkrævningsprocessen på forhånd, der er også blevet lavet lettere adgang til opkrævningsparat. A. Angiver at dubletter i fejlbeskeder skal fjernes. B. Er specielt relevant i indkøringsfasen til forretningsstyring, hvor regnskabsdimensionen er påsat klienten. C. Konti skal have tvungne dimensioner. Tjekker at de finanskonti som opkrævningen rammer har de anførte obligatorisk...

1.9.4.10 - 16. marts 2023 (Ny funktionalitet og fejlrettelser)

1. Ny funktionalitet a) Nyt debitor kontoudtog, specielt beregnet til forretningsstyring - skal påsættes i rapportvalg (rapport 6208039). 2. Rettelser og optimeringer a) Rettet fejl vedr. manglende mulighed for at slette nogle rater på nye linjer efter brugte linjer b) Forbedret sletning af rater så "gamle" beløbslinjer ikke påvirker ydelseslinjen når beløb tilbageskrives. c) Styrket oprettelsen af begrænset antal rater (f.eks. 3 rater) så planlagte beløb danner korrekt antal. d) Rettet...

1.9.4.3 - 10. februar 2023 (ny funktionalitet og fejlrettelser)

1. Ny funktionalitet a) En ny rapport "Kreditor - Kontort (DP)" er blevet udviklet. Kontokortet er specielt nyttigt hvis der bruges forretningsstyring". Rapporten erstatter standard "Kreditor - kontokort" rapporten. En kombination af datofilter og Global dimension, gør at standard rapportet laver en "Standard Justeringspost" for at indikere at der ligger poster på andre dimensioner. Nærværende kontoudtog laver ikke denne start justeringspost. b) Sletning af lejere. I praksis efterlader en leje...

1.9.3.11 - 30. januar 2023 (ny funktionalitet og optimeringer)

Ny funktionalitet 1. Flere mailadresser på lejerkortet, tillades på reguleringsmeddelsesbatches (reguleringen kan nu fremsendes til flere lejere, hvis flere mailadresser er anført på lejerkortet). 2. Navn2 er tilføjet på lejerlisten. Brugeren skal vælge "Tilpas side" Bemærk dog at i en kommende opdatering fra Microsoft (https://experience.dynamics.com/releaseplans/?app=Business+Central&group=dynamics-365&subgroup=dynamics-365-business-central) åbnes for mere fleksibel tilføjelse af felt...

1.9.3.1 - 16. januar 2023 (ny funktionalitet og fejlrettelser)

Ny funktionalitet 1. Tilføjet en rapport "Debitor - Forfaldsoversigt (DP)", der kan filtrere på en globaldimension. Den nye rapport har værdi for virksomheder der kører forretningsstyring. Standard rapporten taber dimensionen under afviklingen, så brug "DP" rapporten. 2. Der er lavet en rapport - specielt under oprettelse af nye ejendomme, der kan genoprette tomgang, hvis data skulle være indlæst forkert. Rapporten ligger under ejendomsopsætningen, og er kun tiltænkt brugt af konsulenter ell...

1.9.2.62 - 23. december 2022 (ny funktionalitet og fejlrettelser)

Ny funktionalitet: Areal- & omsætningsmoms. Du kan læse om den nye funktionalitet under delmoms (https://www.manula.com/manuals/dynamics-property-aps/dynamics-property-bc/1/da/topic/delmoms) i manualen. Her fremgår ligeledes et forslag til den udvidede opsætning. "Kreditor - Forfaldsoversigt (DP)" erstatter den tillsvarende BC rapport "Kreditor - Forfaldsoversigt", da BC's standard rapport pt. ikke tillader filtrering per Global-dimension.Rapporten giver speciel betydning i forretningsstyring...

1.9.2.52 - 03. november 2022 (ny funktionalitet)

Ny funktionalitet: På dimensionsværdien er det nu muligt at anføre en dato, der hindre bogføring af dimensionsværdien inden denne. Funktionen er specielt relevant i forbindelse med regnskabsdimensionen. Således er der rapporteret på en given dato omkring et regnskab kan kun bogføres fremadrettet i vha. regnskabsdimensionen For at åbne for bogføringen på en tidligere dato, skal blokeringsdatoen blot blankes igen. Den overordnede styring af det tilladte bogføringsinterval via finansop...

1.9.2.50 - 20. oktober 2022 (ny funktionalitet + rettelser)

Denne opdatering omfatter både rettelser og ny funktionalitet: Ny funktionalitet: 1. Rapport "Belægningsoversigt" tilføjet: Viser belægningen på et givet tidspunkt. Anvendelse: Dokumentation til pengeinstitut eller 3. part. 2. Rapport "Lejemålsydelser" tilføjet. Viser gældende satser til pengeinstitut eller 3. part. Rettelser: Specielt omkring ydelseslinjers adfærd. Kan ikke omdøbes og felters rækkefølge er ændret - startdato sat før beløb. Vi forudser flere rettelser omkri...

1.9.2.44 - 19. september 2022 (Forretningsstyring)

Ny funktionalitet: Det er nu muligt at til knytte flere bankkonti til en klient. Der kan vælges en bankkonto på ejendommen, fra listen af bank konti tilhørende klienten. Salgsfakturaudskift og salgskreditnota udskrift trækker nu oplysninger også fra klient kortet. Er der angivet en kreditoraftale på tilknyttede bankoplysninger dannes nu en FIK-kode på standard salgsfakturaen. Er der ikke angivet en kreditoraftale på bankkontoen angives banknavn, reg.nr. og kontonummer. Rettelser: -

1.9.2.40 - 10. september 2022 (Målrettet betalingsservice)

Ny funktionalitet: Fejlsøgning efter FIK-koder i banken, der ikke kan identificeres. Rettelser: -

1.9.2.36 - 24. august 2022 (mindre opdatering)

Ny funktionalitet: Opdateringen muliggør samleforsendelser til betalingsservice - dvs. levering i 1 fil ved flere kreditoraftaler og en dataleverandøraftale samt unik dannet fik-kode til identifikation af betalinger, hvis de ankommer i bank uden om indbetalingsfil fra betalingsservice, dvs. kunden indtaster forkert FIKkode. Rettelser: -

1.9.2.32 - 13. august 2022 (mindre opdatering)

Ny funktionalitet: Opdateringen muliggør flere kreditoraftaler per klient, og fletning fra lejeren - ental og flertal. Rettelser: Brevfletning fra lejerkortet i forbindelse med datasættet "6207338 Tenant DP-STD 01 (DAN)" fejlede - når ental og flertal blev valgt.