Betalingsservice

Opsætning af betalingsservice

Indledning Dynamics Property understøtter 'Total Service', dvs. er en lejer ikke tilmeldt, holder betalingsservice styr på dette og sender en faktura til vedkommende. Er lejer tilmeldt hæves beløbet fra lejers konto. Betalingsservice ejes i dag af Mastercard. "Nets" er også et begreb, der er tilknyttet betalingsservice men fungerer i dag mere som et kaldenavn. Denne guide starter, hvor forskellige selskaber er tilmeldt betalingsservice / total. Dynamics Property er et oversigtsskema (bed om a...

Kørsel til oprette Kundeinformationskort

1. Kundeinformationskortet / betalingsservice Kundeinformationskortet angiver de forsendelsesværdier, der sendes til betalingsservice. De kan enten komme fra lejerkortet eller fra debitorkortet. Denne artikel beskriver hvorledes du via en kørsel kan oprette flere kundeinformaionskort.Den manuelle proces til at oprette kundeinformatuionskort kan findes i "Kom igang" - 6. Betalingsservice - Se opret kundeinformaitonskort. 2. Situationen a. Vi har en række debitorer der alle bor i Birkel...

Introduktion til betalingsservice

Indledning Betalingsservice eller populært kaldet "Nets" er et kompleks og omfattende område, Termerne er er platformspecifikke og mestrene man ikke disse er vejen lang. Denne artikel forsøger at hjælpe dig godt i gang med området. Der eksisterer flere varianter af Betalingsservice: 1. Betalingsservice Basis: Opkrævningen laves fra dit økonomistyringssystem, Kunder der er tilmeldt betalingsservice trækkes beløb fra deres bankkonto. Du sender fakturaer afsted på¨øvrige. 2. Betalingsservice To...

Danne og sende en samleforsendelse

Danne opkrævninger og sende samleforsendelse Ret ofte kommer der forespørgsler i den forbindelse omkring "Kundeinformationskort". Vi har derfor laver en [FAQ-artikkel](https://dynamicsproperty.ladesk.com/448086-Min-opkr%C3%A6vningsforsendelsesamleforsendelse-til-betalingsservice-fejler-hvorfor-det), der beskriver procenssen med Kundeinformationskort, der mangler at blive oprettet. Du kan læse artiklen i vores [FAQ](https://dynamicsproperty.ladesk.com/448086-Min-opkr%C3%A6vningsforsendelsesamlef...