Hvordan tilbagefører jeg en lejeopkrævning til en lejer?

Svar: Du retter den lettest en lejeropkrævning ved at lave en salgskreditnota ud fra den allerede bogførte salgsfaktura.

Forklaring:

Når du har lavet en lejeopkrævning, sker det at dannede og bogførte salgsfakturaer må tilbageføres, også uden der nødvendigvis er gjort noget forkert. Det kunne eksempelvis være at opkrævningerne er blevet lavet den 20. i måneden og en lejer har måske har opsagt sit lejemål, og således hæfter for eksempelvis 3 måneders leje. Udlejer er pligtig til at imødekomme lejers ønske om hurtig genudlejning. I slutningen af måneden genudlejes lejemålet og en ny lejer skal opkræves i stedet for lejemålet.

Lejerkortet for den gamle lejer ser således ud som følger:

 

Ønsket er at, næste opkrævningsdato ønskes sættes tilbage den 1-11-2021, hvorefter den ny-tilkomne lejer kan faktureres. 

I ydelsesraterne er raten opkrævet

Se nedenstående - Opkrævet = "Ja"

At ovenævnte rate er opkrævet bestemmer at den kommende opkrævning i eksemplet er sat til den 01-12-2021

 

Gennemløb nedenstående skridt:

 

1. Tjek indledningsvis at tilbageførte ejendomsopkrævningsnumre har en værdi i ejendomsopsætningen

Mangler nummerserien, skal der oprettes en. Koden for nummerserien, skal sættes i feltet evt. som anført i ovenstående billede. 

 

2. Slet ikke opkrævede rater

Du kan vælge at afgrænse på ejendomsnummeret, hvis det skal gå hurtigtigere,

Vælg OK

Bekræft at det ønsker du

 

3. Fra lejerkortet tryk CRTL F7 for at se Ejendomssalgsposter

4. Tryk på Naviger  

5. Find posten og åben den tilhørende Bogførte salgsfaktura

 

6. Vælg "Ret" -> "Annuller" på den Bogførte salgsfaktura

(Annuller bogfører salgskreditnotaen automatisk. Vil du gerne tilføje bemærkninger til salgskreditnotaen vil Ret->Ret være den rigtige proces, men så skal du huske også at bogføre rettelseskreditnotaen selv)

7. Svar "Ja" til at slagsfakturaen annulleres og en salgskreditnota bogføres

Se evt. den bogførte salgskreditnota - her vælger vi at svare nej.

8. Kig nu på lejemålets / lejerkortets ydelseslinjer igen

Datoen er nu som ønsket sat tilbage.

9. Linjerne er nu åbne, dvs.

  • Opret evt. den nye lejer - gensynkroniser raterne. Nu kan den nye lejer faktureres. (Best practice)
  • Er lejeren blevet opkrævet manuelt kan datoerne fremskrives

10. Gensynkroniser raterne og lav evt. den ønskede opkrævning til den nye lejer.