Omkostningsbestemt leje

Indledning

Omkostningsbestemt leje, sker på baggrund af en kompleks lovgivning jf. lejelovens Kapitel 3.  Selve budgetskemaet, der udfinder indgangsbeløbene anbefaler vi laves i et regneark ved siden af, ikke mindst fordi det omkostningsbestemte budget også kan omfatte ikke bogførte udgifter. Excel rapportering kan være en hjælp her. Dynamics Property understøtter imidlertid dannelse af reguleringsskrivelser og kalkulation af lejereguleringen på baggrund af indgangsbeløbene fremfundet af budgetarkene.

Der er flere scenarier i forbindelse med kalkulation af lejereguleringer for den enkelte lejer. I denne skrivelse laves opsætning af en ejendom med beboerrepræsentation. Vi har søgt at holde navngivning i generelle termer, så samme opsætning kan bruges, hvis der arbejdes med vurderingsleje, areal eller fordelingstal. I eksemplet er det angivet på ejendomsniveau at den indvendige vedligehold påhviler lejen, men skulle dette være forskelligt for lejemålene kan attributten placeres på ejendommen fremfor på lejemålet.

 

 

Reguleringstyper

Reguleringstyperne 'OMK-MB' og 'OMK-UB' skal være oprettet i systemet før processen kan afvikles:

 

Er de ikke tilstede kan de indlæses:

 

Reguleringstyperne kan hentes her Reguleringstyper.

 

Oprettede ydelseslinjer:

 

Attributter på ejendommen 

Liste af fællesattributter i eksemplet:

 

NavnTypeVærdierInputtypeEnhedForklaring
§119-SatsDecimal-Efter datoKr./m2Ny. Sats til  vedligehold af ejendommen, tidl § 18. (Kalkuleret i regneark EJD)
§112-SatsDecimal-Efter datoKr./m2Ny sats til Vedligeholdelse såvel indvendig som udvendig, iflg. indgangsværdi i regneark (EJD)
§117-SatsDecimal Efter datoKr./m2Afsætning indvendig vedligehold, iflg. indgangsværdi i regneark (EJD)
FordelingsgrundlagIndstilling

m2 areal, Vurderingsleje,

Fordelingsleje, Fordelingstal

Fri-En tekst, der angiver efter hvilket princip lejen fordeles (EJD)
Beboerrepræsentationens varslingsdatoDato-Fri-Datoen hvornår ejendomsadministrator har modtaget bemærkninger fra beboerrepræsentationen på den fremsendte regulering (EJD)
BudgetlejesatsDecimal Efter datoKr./m2Ny budgetlejesats, jf. kalkulation i regneark (EJD)
Statustekst vedr. beboerrepræsentanternes svarTekst-Fri-Eks. "Beboerrepræsentanternes bemærkninger foreligger ikke." (EJD)

 

Liste af attributter og navne til OMK på ejendommen - eksempelværdier:

 

Attributter på lejemålet 

NavnTypeVærdierInputtypeEnhedForklaring
Areal BBRDecimal-Ved bogføringm2Lejemålets areal i m2 (Lejemål)
Budget fordelingsgrundlagDecimal-Fri-Lejemålets andel af det samlede fordelingstal (lejemål)
Privat byfornyelseDecimal-Frikr.Lejemålets lejebeløb til privat byfornyelse (Lejemål)
Særskilt forbedringsforhøjelseDecimal-Frikr.Lejemålets lejebeløb til særskilt forbedringsforhøjelse (lejemål)
      
      
      
      

 

(Antal måners depositum kan med fordel ligeledes anføres for at kunne afvikle ydelsesafstemningsrapporten)

Attributter på lejeren

 

Opsætning af reguleringsmetoden:

Her laves associeringen mellem kalkulationen og de ovenfor anførte attributter

 

Attribut-ID'erne varierer fra implementering til implementering, men navnene kan følges som angivet.

 

Leyoutvalg på ejendommen

 

 

Ydelsestyper

 

 

ydelseslinjer og Reguleringslinjer på lejemålet

 

 

Sæt obligatoriske outputlinjer

 

 

 

Sæt deposta reguleringslinjer på lejeren

 

Husk attributten for antal månedes depositum på lejeren