Roadmap

Indledning

Da Dynamics Property leveres via Microsoft AppSource, vil ny funktionaliteten (evt. efter opsætning) være tilgængelig for kunderne umiddelbart efter frigivelsen. 

Nedenstående "Roadmap" er uforpligtende og rækkefølgende kan ændre sig uden videre varsel.  Prioriteringer i forbindelse med forskellige implementeringer eller andre forhold kan nødvendiggøre det. Desuden prioriteres fejlrettelser til enhver tid over ny funktionalitet. 

 

2. halvår 2023

  1. Flere udvekslinger formater til forbrugsafregningsfirmaer end Techem
  2. Forretningsstyring - bedre lukningsproces (på vej)
  3. Posteringsmotor, der bl.a. automatisk skal ompostering af transaktioner fra tomgangsdebitor til resultatkonti for effektiv klientrapportering. . (sep. / Okt)

 

1. halvår 2024

  1. Integration til Sharepoint - integration til arkivering (det bliver en særkilt komponent som man betaler særskilt for
  2. A-10 Lejekontrakt

 

2. halvår 2024

  1. Automatiseret kommunikation med Mastercard - opkrævningsservice
  2. Integration til flyttesyn App. Vi har dog ikke undersøgt API'et teknisk endnu, det kan nå at ændre sig. (der vil være en tillægspris for at benytte optionen)

 

Other Articles