Introduktion til betalingsservice

Indledning

Betalingsservice eller populært kaldet "Nets" er et kompleks og omfattende område, Termerne er er platformspecifikke og mestrene man ikke disse er vejen lang. Denne artikel forsøger at hjælpe dig godt i gang med området.

Der eksisterer flere varianter af Betalingsservice:

1. Betalingsservice Basis: Opkrævningen laves fra dit økonomistyringssystem, Kunder der er tilmeldt betalingsservice trækkes beløb fra deres bankkonto. Du sender fakturaer afsted på¨øvrige. 

2. Betalingsservice Total: Opkrævningen laves fra økonomistyringssystemet. Betalingsservice holder styr på, hvem der er til meldte betalingsservice 

3. Betalingsservice Web: Er tiltænkt mindre kunder og du vedligeholder manuelt stamdata og satser

4. BS+:Omvendt system der foretager betalinger og betalingsservice sender en konteringsfil. 

Dynamics Property understøtter alene "Betalingsservice Total"

 

Hvorfor Betalingsservice

Det er nok den mest friktionsfrie måde at opkræve en stor mængde betalinger der indbetales med en fast frekvens. Da der måske skal opkræves leje for 1.000 lejere eller mere, er det en stor fordel at kunne trække beløbet fra lejernes konti direkte. Der eksisterer idag billigere løsninger per transaktion, der afvikles via betalingskort, men den administration der medfølger skift af kreditkort samt de komplikationer dette medfører, gør stadig betalingsservice som den foretrukne løsning til opkrævning af husleje. 

 

Begreber

"Dataleverandøren" er ganske simpelt den juridiske enhed der håndterer dataflytningen. Populært sagt kan man sige at det er flyttefirmaet.

I Dynamics Property er der plads til 1 og kun 1 flyttefirma. 

 

Til gengæld kan dataleverandøren håndtere data fra et et vilkårligt antal juridiske enheder. Så i praksis er det ikke en begrænsning. Dataleverandøren nummeret er ofte lig CVR. nummeret på den juridiske enhed, der angives som "flyttefirmaet".

 

 

 

Registreringer under dataleverandørniveauer sker per juridisk enhed.

Kreditortoraftalen, er opkrævningsaftalen med betalingsservice. Hver aftale kan identificeres vi et unikt nummer, nemlig PBS nummeret.  Når du henvender dig til betalingsservice skal du enten have dit CVR.nr. eller dit PBS numme klar.

Debitorgruppen er en måde at opdele opkrævningerne på. Debitorgruppen er ofte '00001', men der kan være flere. I et selskab kan der naturligvis vis være flere ejendomme. Hvis der oprettes flere debitorgrupper under samme PBS nummer, kan der via debitorgruppen peges på forskellige bankkonti. 

Kundenummeret er måden nets holder styr på den enkelte debitor, der skal opkræves leje. Har debitoren tilmelt sig betalingsservice opretter Betalingsservice endvidere en aftale med kunden om at der må hæves et beløb på dennes konto. En sådan aftale - et mandat - har et aftalenummer hos betalingsservice. Kundenummeret er valgfrit. I Dynamics Property, har  kundenummeret en struktur så betalinger lettere kan identificeres. 

Kreditors bankkonti - altså dine bankkonti - skal være forsynet med FI advisering for at kunne modtage betalinger fra betalingsservice. Det er dit pengeinstitut, der tildeler dette nummer. Derfor skal du kontakte dit pengeinstitut og sikre dig at de konti, der skal modtage betalinger fra betalingsservice har et FI-nummer. 

 

Dialogen med betalingsservice har det med at blive lidt kryptisk. Dialogen kan være når du modtager "601 filen" - nedenfor kan du se, hvad der menes med disse filbetegnelser. 

601-filen er en opkrævningsfil

602-filen indeholder indbetalinger fra betalingsservice

603-filen indeholder ændringer omkring kundeaftaler - er lejere tilmeldte eller ikke tilmeldte betalingsservice (filen understøttes pt. ikke af Dynamics Property). 

604 filen er en fil der kan bestilles hos betalingsservice. Den indeholder en ndeholder en oversigt over til og afmeldinger til betalingsservice. Du kan også bestille en samlet oversigt. Filen er pt. ikke undertsøttet af Dynamics Property.

605-filen kan flere ting. Du kan tilmelde nye kunder via filen, eller omdøbe kundeinformationsnummeret hos betalingsservice. 

v-filer, er betalingsservices bekræftelse på at din fil er modtaget. Reelt set er den dog ikke behandlet endnu og det er alene en bekræftelse på at den er strukturelt i orden. 

d-filer er følgefiler, en kvittering for at du har afsendt filen. 

 

Få en kreditoraftale 

https://www.betalingsservice.dk/erhverv/ny-kunde

 

 

 

 

Planlægning af ændringer til en eksisterende aftale

Betragtes betalingsservice fakturerings- & indbetalingscyklus jf. nedenstående - er der kun begrænset "fjumretid". Endvidere er betalingsservice bygget op omkring batch-processering, så resultatet kan først ses den efterfølgende dag. Så det kræver behøring planlægning, når der røres ved de grundlæggende registreringsforhold hos betalingsservice